Ռեսուրսներ

Տեղեկատվական կենտրոնում ներառված են, համացանցում առկա, մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառի մի շարք կարևոր լինկեր, որոնք կարող են շատ օգտակար լինել ինչպես այս բնագավառով հետաքրքրվող ուսանողների, այնպես էլ հետազոտողների, իրավաբանների, փաստաբանների, դասախոսների, պետական մարմինների աշխատողների, հեղինակների, գյուտարարների, գիտնականների, գիտահետազոտական կազմակերպությունների և մի շարք այլ անձանց և կազմակերպությունների համար: