• 2017թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից 28-ը IPRC-ին անցկացրեց Մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտի միջազգային կոնֆերանս, որին մասնակցեցին 40-ից ավել արտերկրյա մասնագետներ Մոլդովայից, Լատվիայից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Վրաստանից, Ուկրաինայից և Բելառուսից։ Ավելին

  • 2017թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից 28-ը IPRC-ի անցկացրած Մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտի միջազգային կոնֆերանսի մշակութային մասըց։ Ավելին

     

     

Դատախաղ մրցույթ (2011)

Մտավոր սեփականության իրավունքի դատախաղն ուսանողների համար անցկացվող ամենամյա մրցույթ է, որին կարող են մասնակցել Հայաստանի բոլոր իրավաբանական ֆակուլտետների 2-5 անդամ ունեցող թիմեր:

Մասնակից թիմերին տրամադրվում է մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում երկու կողմերի միջև ծագած մտածածին խնդիր (կապված ապրանքային նշանների, հեղինակային իրավունքների, գյուտերի և (կամ) արտոնագրերի հետ), որից հետո ուսանողները պետք է կազմեն և մրցույթի կազմակերպչին ներկայացնեն իրենց գրավոր աշխատանքները (որպես հայցվոր և պատասխանող):

Այնուհետև, մասնակիցները պետք է պատրաստեն իրենց բանավոր ելույթները և հանդես գան երեք դատավորներից կազմված դատարանի առջև: Մրցույթին, որպես դատավորներ, մասնակցում են այս բնագավառի իրավաբաններ, պետական մարմինների աշխատակիցներ, դասախոսներ, դատավորներ և փորձագետներ:

Դատախաղ մրցույթն ուսանողներին հաղորդում է պրակտիկ գիտելիքներ մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում և շեշտադրում է մտավոր սեփականության իրավունքի կարևորությունը պետության տնտեսության զարգացման համար: