Բլոգեր և նորություններ

Շուտով…

IPRC-ին հաջողությամբ ավարտեց իր "ԵՍ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՄ" ծրագիրը
 
IPRC-ին ավարտեց իր "ԵՍ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՄ" մրցույթ ծրագիրը: Մրցույթն անցկացվեց Հայաստանում 
 
Ամերիկյան Համալսարանում և համաֆինանսավորվեց Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից:
 
"ԵՍ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՄ" մրցույթ ծրագիրը ստեղծվել է նորարարական ձեռներեցությամբ հետաքրքրված 
 
հայ երիտասարդների համար: Ծրագրի ավելի քան հիսուն մասնակիցներ ձեռք բերեցին տեսական և 
 
գործնական գիտելիքներ և հմտություններ նորարարությունների առևտրայնացման համար անհրաժեշտ 
 
թիմերի ձևավորման, գործարար ծրագրերի մշակման և ներկայացման, ինչպես նաև մտավոր 
 
սեփականության իրավունքների պաշտպանության բնագավառում:
 
Ծրագրի մենթորները շարունակաբար աշխատեցին մասնակիցների հետ` վերջիններիս գործարար 
 
ծրագրերը և նրանց պրեզենտացիաները բարելավելու համար: Ծրագրի վերջում, եզրափակիչ փուլի 5-ից 
 
4 թիմերը ցանկություն հայտնեցին իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն:
 
Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք այցելել IPRC-ի պաշտոնական 
 
Ֆեյսբուքյան էջը` www.facebook.com/iprcarmenia: