Հայաստանյան ռեսուրսներ

Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառի օրենսդրություն

 

Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառի դատական ակտեր

 

Մտավոր սեփկանության իրավունքի բնագառի կազմակերպություններ

  • AIPA – Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալություն (պետական գրանցող մարմին)
  • IPRC - Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն (ոչ պետական, ոչ առևտրային կազմակերպություն)
  • ARMAUTHOR - Հայհեղինակ ՀԿ (հեղինակների գույքային իրավունքների կառավարում իրականացնող հասարակական կազմակերպություն)