2012թ. Արդյունքները

2011-2012թթ. Մտավոր սեփականության իրավունքի դատախաղ մրցույթ
ՀՀ, ք. Երևան, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Իրավաբանական ֆակուլտետ
17-18 փետրվարի 2012թ.
 
Հաղթող թիմ` Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Եզրափակիչ փուլի մասնակից թիմ` Երևանի պետական համալսարան
 
Եզրափակիչ փուլի դատավորներ`
Արմեն Ազիզյան – Մտավոր սեփականության գործակալության պետ
Թովմաս Սամուէլեան – ՀԱՀ-ի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
Կարեն Աղաջանյան – «№ 1 փաստաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ-ի նախագահ
 
Խնդրի հեղինակ` Սարգիս Կնյազյան, Կնյազյան ընդ Փարթնրս իրավաբանական գրասենյակի տնօրեն
 
Լավագույն գրավոր աշխատանք` Երևանի պետական համալսարան
Լավագույն բանախոս` Սարգիս Ավետիսյան, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 
Լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր`